Nhiệt điện Cần Thơ – 45 năm xây dựng và phát triển

Nhà máy Nhiệt điện Ô Môn I công suất 660 MW- Công ty NĐCT
Nhà máy Nhiệt điện Ô Môn I công suất 660 MW- Công ty NĐCT
Nhà máy Nhiệt điện Ô Môn I công suất 660 MW- Công ty NĐCT
Lên top