Nhận kiều hối tại Agribank để có cơ hội trúng hàng nghìn quà tặng

Agribank triển khai chương trình khuyến mại “Kiều hối tưng bừng - Quà mừng đại lễ” dành cho khách hàng nhận tiền Western Union tại các điểm giao dịch của Agribank. Ảnh: AG
Agribank triển khai chương trình khuyến mại “Kiều hối tưng bừng - Quà mừng đại lễ” dành cho khách hàng nhận tiền Western Union tại các điểm giao dịch của Agribank. Ảnh: AG
Agribank triển khai chương trình khuyến mại “Kiều hối tưng bừng - Quà mừng đại lễ” dành cho khách hàng nhận tiền Western Union tại các điểm giao dịch của Agribank. Ảnh: AG
Lên top