Người dân Thành Tuyên háo hức chờ đón ngày hội Bia Hà Nội 2016