Nghe khách than tiền điện cao, VNPT Pay hỗ trợ ngay 20% chi phí

Giảm 20% cước viễn thông khi thanh toán qua VNPT Pay.Ảnh: Cao Hưng
Giảm 20% cước viễn thông khi thanh toán qua VNPT Pay.Ảnh: Cao Hưng
Giảm 20% cước viễn thông khi thanh toán qua VNPT Pay.Ảnh: Cao Hưng
Lên top