Ngân hàng shinhan ra mắt trung tâm giao dịch toàn cầu

Ngân hàng Shinhan ra mắt Trung tâm Giao dịch Toàn cầu tại Việt Nam
Ngân hàng Shinhan ra mắt Trung tâm Giao dịch Toàn cầu tại Việt Nam