Nestlé Việt Nam: Top 30 Đơn Vị Nộp Thuế Tiêu Biểu

Ông Binu Jacob, Tổng giám đốc Nestlé Việt Nam nhận bằng khen 30 Doanh Nghiệp nộp thuế tiêu biểu. Ảnh: Dương Hằng
Ông Binu Jacob, Tổng giám đốc Nestlé Việt Nam nhận bằng khen 30 Doanh Nghiệp nộp thuế tiêu biểu. Ảnh: Dương Hằng
Ông Binu Jacob, Tổng giám đốc Nestlé Việt Nam nhận bằng khen 30 Doanh Nghiệp nộp thuế tiêu biểu. Ảnh: Dương Hằng
Lên top