Nestlé Việt Nam được tôn vinh Doanh nghiệp xuất sắc của tỉnh Đồng Nai

Lãnh đạo tỉnh trao kỷ niệm chương _Doanh nhân xuất sắc_ cho ông Ganesan Ampalavanar
Lãnh đạo tỉnh trao kỷ niệm chương _Doanh nhân xuất sắc_ cho ông Ganesan Ampalavanar
Lãnh đạo tỉnh trao kỷ niệm chương _Doanh nhân xuất sắc_ cho ông Ganesan Ampalavanar
Lên top