Nessar Việt Nam ra mắt giải pháp giám sát an toàn thông tin tổng thể, hiệu quả

Chuyên gia bảo mật của Nessar ông Vũ Thành Công (trái) chia sẻ về giải pháp Open XDR Platform. Ảnh NS.
Chuyên gia bảo mật của Nessar ông Vũ Thành Công (trái) chia sẻ về giải pháp Open XDR Platform. Ảnh NS.
Chuyên gia bảo mật của Nessar ông Vũ Thành Công (trái) chia sẻ về giải pháp Open XDR Platform. Ảnh NS.
Lên top