Nescafe Plan tập huấn lập kế hoạch sản xuất kinh doanh cho nông dân sản xuất cà phê

Một buổi tập huấn của nông dân trong dự án NESCAFÉ Plan.
Một buổi tập huấn của nông dân trong dự án NESCAFÉ Plan.