NCB xây dựng văn hóa doanh nghiệp từ sự hài lòng và gắn kết của cán bộ

Teambuilding "Chung sức đồng lòng, thổi bùng khát vọng" được tổ chức hàng năm giúp CBNV tăng cường gắn kết
Teambuilding "Chung sức đồng lòng, thổi bùng khát vọng" được tổ chức hàng năm giúp CBNV tăng cường gắn kết
Teambuilding "Chung sức đồng lòng, thổi bùng khát vọng" được tổ chức hàng năm giúp CBNV tăng cường gắn kết
Lên top