NCB thống nhất phương án phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ năm 2020

Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) đã tổ chức thành công Đại hội Cổ đông bất thường năm 2020. Ảnh: P.V
Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) đã tổ chức thành công Đại hội Cổ đông bất thường năm 2020. Ảnh: P.V
Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) đã tổ chức thành công Đại hội Cổ đông bất thường năm 2020. Ảnh: P.V
Lên top