Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Mondelez Kinh Đô tổ chức chương trình “Tết Trung thu tròn ước mơ con”