Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Mondelez Kinh Đô thực hiện chương trình “Ngày tình nguyện - joy day”