MobiFone là “Nhà mạng có chất lượng dịch vụ 4G tiêu biểu“

Đại diện MobiFone (trái) nhận danh hiệu bình chọn.
Đại diện MobiFone (trái) nhận danh hiệu bình chọn.