Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Masan tài trợ chương trình mổ đục thủy tinh thể và mổ tim cho người nghèo

Ảnh: K.H
Ảnh: K.H