Masan Tài nguyên: cùng chung tay để người nghèo "an cư, lạc nghiệp"

Đại diện Cty Núi Pháo trao tặng kinh phí hỗ trợ xây nhà cho hộ gia đình ông Phạm Bá Đông.
Đại diện Cty Núi Pháo trao tặng kinh phí hỗ trợ xây nhà cho hộ gia đình ông Phạm Bá Đông.
Đại diện Cty Núi Pháo trao tặng kinh phí hỗ trợ xây nhà cho hộ gia đình ông Phạm Bá Đông.
Lên top