Chuyển đổi mô hình kinh doanh và phát triển kênh phân phối nhanh chóng:

Masan MEATLife hút nhà đầu tư trước khi lên UPCoM

Ông Phạm Trung Lâm - Tổng Giám Đốc của Masan MEATLife.
Ông Phạm Trung Lâm - Tổng Giám Đốc của Masan MEATLife.
Ông Phạm Trung Lâm - Tổng Giám Đốc của Masan MEATLife.
Lên top