MASAN Đồng hành cùng chương trình " Đem lại ánh sáng cho người ngheò bị đục thuỷ tinh thể"