Manulife Việt Nam đóng góp gần 700 triệu cho tổ chức nhịp tim Việt Nam và đồng hành giải Marathon quốc tế

Ông Paul Nguyễn – Tổng Giám đốc Manulife Việt Nam (đứng thứ ba từ trái sang) trao bảng tài trợ cho tổ chức Nhịp Tim Việt Nam.
Ông Paul Nguyễn – Tổng Giám đốc Manulife Việt Nam (đứng thứ ba từ trái sang) trao bảng tài trợ cho tổ chức Nhịp Tim Việt Nam.