Lian cùng Lãnh sự Nam Phi trong chương trình “Nhà sạch đón tết "