LG xây mới nhà ở cho các gia đình đồng bào dân tộc Mường tại Hòa Bình

LG và Habitat for Humanity cùng khởi động chương trình ‘Ngôi làng hy vọng’  thông qua việc sửa chữa và xây mới nhà ở cho các hộ gia đình đồng bào dân tộc Mường có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Lạc Sơn, Hoà Bình
LG và Habitat for Humanity cùng khởi động chương trình ‘Ngôi làng hy vọng’ thông qua việc sửa chữa và xây mới nhà ở cho các hộ gia đình đồng bào dân tộc Mường có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Lạc Sơn, Hoà Bình
LG và Habitat for Humanity cùng khởi động chương trình ‘Ngôi làng hy vọng’ thông qua việc sửa chữa và xây mới nhà ở cho các hộ gia đình đồng bào dân tộc Mường có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Lạc Sơn, Hoà Bình
Lên top