Đại học Quốc Gia TP.HCM và Tập đoàn Hoa Sen:

Ký kết thỏa thuận hợp tác triển khai chương trình khởi nghiệp