Ký kết hợp tác dự án đào tạo y khoa trực tuyến và đào tạo kiến thức y khoa cho bác sĩ tuyến tỉnh

Lễ ký kết hợp tác dự án đào tạo y khoa trực tuyến và đào tạo kiến thức y khoa cho bác sĩ tuyến tỉnh - Ảnh: Ngọc Tiến
Lễ ký kết hợp tác dự án đào tạo y khoa trực tuyến và đào tạo kiến thức y khoa cho bác sĩ tuyến tỉnh - Ảnh: Ngọc Tiến