KTS Nguyễn Văn Thọ: Tăng cường công tác từ thiện trong dịch COVID-19

Lên top