Đảng bộ Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam:

Không ngừng ổn định và phát triển

Lên top