Khởi nghiệp blockchain: Phá bỏ giới hạn cũ để thay đổi

Đặng Vương Anh (áo đen) cho rằng, khởi nghiệp khát vọng thôi chưa đủ, cần phải có nền tảng kiến thức vững. Ảnh AT.
Đặng Vương Anh (áo đen) cho rằng, khởi nghiệp khát vọng thôi chưa đủ, cần phải có nền tảng kiến thức vững. Ảnh AT.
Đặng Vương Anh (áo đen) cho rằng, khởi nghiệp khát vọng thôi chưa đủ, cần phải có nền tảng kiến thức vững. Ảnh AT.
Lên top