Khởi động Chương trình khám, tư vấn tăng chiều cao cho trẻ tại TP Hồ Chí Minh