Khởi công xây dựng điểm trường Huổi Xái 1 tại biên giới Nghệ An

100% học sinh tại Tri Lễ 4 là người dân tộc Mông. Bố mẹ đi làm nương dài ngày khiến việc học của các em gặp nhiều cản trở.
100% học sinh tại Tri Lễ 4 là người dân tộc Mông. Bố mẹ đi làm nương dài ngày khiến việc học của các em gặp nhiều cản trở.
100% học sinh tại Tri Lễ 4 là người dân tộc Mông. Bố mẹ đi làm nương dài ngày khiến việc học của các em gặp nhiều cản trở.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top