Khánh thành Tổng đài đa kênh chăm sóc khách hàng thuộc EVNHCMC

Nhân viên Tổng đài đa kênh chăm sóc khách hàng EVNHCMC tiếp nhận thông tin của khách hàng. Ảnh: Nam Dương
Nhân viên Tổng đài đa kênh chăm sóc khách hàng EVNHCMC tiếp nhận thông tin của khách hàng. Ảnh: Nam Dương
Nhân viên Tổng đài đa kênh chăm sóc khách hàng EVNHCMC tiếp nhận thông tin của khách hàng. Ảnh: Nam Dương
Lên top