Khán giả Hà Nội sống trong âm nhạc tại Heineken Green Room