Hơn nửa triệu sản phẩm Vinamilk được chọn phục vụ hội nghị APEC