Hòa Bình trúng thầu 4 dự án mới trị giá hơn 1.000 tỉ đồng

Lễ ký kết của Tập đoàn Hòa Bình. Nguồn: TĐHB
Lễ ký kết của Tập đoàn Hòa Bình. Nguồn: TĐHB
Lễ ký kết của Tập đoàn Hòa Bình. Nguồn: TĐHB
Lên top