Hết quý III.2019, kết quả kinh doanh VietinBank có gì nổi bật?

9 tháng đầu năm 2019, thu thuần dịch vụ của VietinBank tăng 53%. Ảnh: Vietinbank
9 tháng đầu năm 2019, thu thuần dịch vụ của VietinBank tăng 53%. Ảnh: Vietinbank
9 tháng đầu năm 2019, thu thuần dịch vụ của VietinBank tăng 53%. Ảnh: Vietinbank
Lên top