Hấp dẫn resort biển Miền Trung và tham quan bảo tàng Văn hóa Việt