Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Hành trình 40 năm của sữa đặc Ông Thọ