Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Hàng ngàn khán giả nhí Hà Nội hào hứng với sân chơi mùa hè mới do Trà Dr Thanh tổ chức