Hai nhà đầu tư nước ngoài muốn mua cổ phần của NCB

Buổi tiếp nhà đầu tư Singapore đến chia sẻ mô hình NH bán lẻ và phát triển Digital Banking. Ảnh: P.V
Buổi tiếp nhà đầu tư Singapore đến chia sẻ mô hình NH bán lẻ và phát triển Digital Banking. Ảnh: P.V
Buổi tiếp nhà đầu tư Singapore đến chia sẻ mô hình NH bán lẻ và phát triển Digital Banking. Ảnh: P.V
Lên top