Hahalolo được vinh danh thương hiệu có sản phẩm công nghệ du lịch 2019

Lễ khai mạc Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam 2020. Ảnh: VP
Lễ khai mạc Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam 2020. Ảnh: VP
Lễ khai mạc Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam 2020. Ảnh: VP
Lên top