Giấy chứng nhận bảo hiểm điện tử “đánh bật” nỗi lo thất lạc, rách nát

Giấy chứng nhận bảo hiểm điện tử. Ảnh Bảo Việt cung cấp.
Giấy chứng nhận bảo hiểm điện tử. Ảnh Bảo Việt cung cấp.
Giấy chứng nhận bảo hiểm điện tử. Ảnh Bảo Việt cung cấp.
Lên top