Frieslandcampina Việt Nam vinh dự được xếp hạng doanh nghiệp phát triển bền vững 2017

Ngày 6.12 tại Hà Nội, FrieslandCampina Việt Nam vinh dự được trao danh hiệu Top 100 Doanh nghiệp Bền vững 2017.
Ngày 6.12 tại Hà Nội, FrieslandCampina Việt Nam vinh dự được trao danh hiệu Top 100 Doanh nghiệp Bền vững 2017.
Ngày 6.12 tại Hà Nội, FrieslandCampina Việt Nam vinh dự được trao danh hiệu Top 100 Doanh nghiệp Bền vững 2017.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top