FPT vượt Viettel, Intel trong top 5 công ty công nghệ được khao khát nhất Việt Nam