Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

FPT Software trao tặng 45 bộ máy tính cho trường đại học