FPT Software trao tặng 45 bộ máy tính cho trường đại học