EVNNPC ngày càng được khách hàng hài lòng nhờ ứng dụng công nghệ

Nhờ mạnh dạn ứng dụng công nghệ vào dịch vụ chăm sóc khách hàng, EVNNPC ngày càng được khách hàng đánh giá cao. Ảnh: Đ.T
Nhờ mạnh dạn ứng dụng công nghệ vào dịch vụ chăm sóc khách hàng, EVNNPC ngày càng được khách hàng đánh giá cao. Ảnh: Đ.T
Nhờ mạnh dạn ứng dụng công nghệ vào dịch vụ chăm sóc khách hàng, EVNNPC ngày càng được khách hàng đánh giá cao. Ảnh: Đ.T
Lên top