EVNHCMC: Hơn 42 tỉ đồng ủng hộ các chương trình an sinh xã hội

Ông Nguyễn Văn Thanh - Tổng Giám đốc EVNHCMC - trao hỗ trợ học bổng cho trẻ em mồ côi vì COVID-19. Ảnh: Nam Dương
Ông Nguyễn Văn Thanh - Tổng Giám đốc EVNHCMC - trao hỗ trợ học bổng cho trẻ em mồ côi vì COVID-19. Ảnh: Nam Dương
Ông Nguyễn Văn Thanh - Tổng Giám đốc EVNHCMC - trao hỗ trợ học bổng cho trẻ em mồ côi vì COVID-19. Ảnh: Nam Dương
Lên top