EVNCPC xếp thứ 5 các nước ASEAN về chỉ số lưới điện thông minh

Trung tâm giám sát lưới điện EVNCPC. Ảnh: Ngọc Thạch
Trung tâm giám sát lưới điện EVNCPC. Ảnh: Ngọc Thạch
Trung tâm giám sát lưới điện EVNCPC. Ảnh: Ngọc Thạch
Lên top