Duy trì tình trạng không triệu chứng cho bệnh nhân vảy nến