Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Hợp tác đào tạo giữa Hoa Sen College và Box Hill Institute:

Đưa sinh viên của Hoa Sen College tiếp cận chuẩn nghề quốc tế