Dự báo hoạt động sản xuất của PV Drilling tốt hơn hẳn năm 2018

Toàn bộ đội ngũ 4 giàn khoan tự nâng của PV Drilling đều đang có việc làm ổn định với các hợp đồng dài hạn đến hết năm 2019 và kéo dài sang 2020.
Toàn bộ đội ngũ 4 giàn khoan tự nâng của PV Drilling đều đang có việc làm ổn định với các hợp đồng dài hạn đến hết năm 2019 và kéo dài sang 2020.
Toàn bộ đội ngũ 4 giàn khoan tự nâng của PV Drilling đều đang có việc làm ổn định với các hợp đồng dài hạn đến hết năm 2019 và kéo dài sang 2020.
Lên top