Dự án Kho LNG Thị Vải chào mừng mốc 1 triệu giờ làm việc an toàn

Quang cảnh Lễ Chào mừng 1 triệu giờ làm việc an toàn tại Dự án Kho chứa 1 triệu tấn LNG tại Thị Vải. Ảnh: PV GAS
Quang cảnh Lễ Chào mừng 1 triệu giờ làm việc an toàn tại Dự án Kho chứa 1 triệu tấn LNG tại Thị Vải. Ảnh: PV GAS
Quang cảnh Lễ Chào mừng 1 triệu giờ làm việc an toàn tại Dự án Kho chứa 1 triệu tấn LNG tại Thị Vải. Ảnh: PV GAS
Lên top