Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Frieslandcampina Việt Nam:

Đột phá trong ứng dụng truyền thông kỹ thuật số